Kort #19367

 1 hiel
Haandbog i
Kiöbenhavn
, <j[ust] M[atthias]
Konst

den kongelige kobberstiksamling.
1863-	8.

Information

Kortnr:
19367
Låda:
039 KONST
Text:

1 hiel
Haandbog i
Kiöbenhavn
, <j[ust] M[atthias]
Konst

den kongelige kobberstiksamling.
1863- 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB