Kort #19399

 Konst
C Q/l
[wallis, Albrekt Bernhard]
Förteckning på oljefärgstaflor, tillhörige A.
Wallis i Stockholm.
Stockholm u.å.	8.

Information

Kortnr:
19399
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
C Q/l
[wallis, Albrekt Bernhard]
Förteckning på oljefärgstaflor, tillhörige A.
Wallis i Stockholm.
Stockholm u.å. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB