Kort #19436

 •f. W o
Se:
hlfahrt
Förteckning,
-galleri ...
, [Bernhard] Wilhelm
Förteckning öfver det tafvel-
1848-50.

Information

Kortnr:
19436
Låda:
039 KONST
Text:

•f. W o
Se:
hlfahrt
Förteckning,
-galleri ...
, [Bernhard] Wilhelm
Förteckning öfver det tafvel-
1848-50.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB