Kort #19253

 [Stockholm]
Konst

Kongl. akademien för de fria konsterna.
Förteckning på Kongl. akademiens för de fria
konsterna exposition, år 1831, på Kongl. akade-
miens befallning utg. af J.W. Gerss.
Stockholm 1831.	8
_________ år 1836.
Stockholm 1836.
8

Information

Kortnr:
19253
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst

Kongl. akademien för de fria konsterna.
Förteckning på Kongl. akademiens för de fria
konsterna exposition, år 1831, på Kongl. akade-
miens befallning utg. af J.W. Gerss.
Stockholm 1831. 8
_________ år 1836.
Stockholm 1836.
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB