Kort #19281

 2
Konst
yCtx^oyeZ 3
[Stockholm]
Nationalmuseum.
Förteckning öfver oljefärgstaflor samt målningar
i kritor och vattenfärg i National-museum.
10. uppl.
Stockholm 1881.	8.
_______________ 11 . uppl.
Stockholm 1883.	8.
_______________ 16. uppl.
Stockholm 1896.
8.

Information

Kortnr:
19281
Låda:
039 KONST
Text:

2
Konst
yCtx^oyeZ 3
[Stockholm]
Nationalmuseum.
Förteckning öfver oljefärgstaflor samt målningar
i kritor och vattenfärg i National-museum.
10. uppl.
Stockholm 1881. 8.
_______________ 11 . uppl.
Stockholm 1883. 8.
_______________ 16. uppl.
Stockholm 1896.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB