Kort #19145

 Konst
Pinder, Wilhelm
Deutsche Dome des Mittelalters. Mit 96 ganzsei
tigen Abbildungen.
Dusseldorf ... u.å.

Information

Kortnr:
19145
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Pinder, Wilhelm
Deutsche Dome des Mittelalters. Mit 96 ganzsei
tigen Abbildungen.
Dusseldorf ... u.å.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB