Kort #19167

 Biografi
4 [Rosen, Reinhold von]
Se: Sjöberg, N.A.V. , G-refve Reinhold von Rosens
porträttsamling. 1914.

Information

Kortnr:
19167
Låda:
039 KONST
Text:

Biografi
4 [Rosen, Reinhold von]
Se: Sjöberg, N.A.V. , G-refve Reinhold von Rosens
porträttsamling. 1914.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB