Kort #19237

 Stockholm
Konst

U<T
Gustavianska utställningen 1891.
Vägledning i den - i Konstföreningens förra
lokal i Kungsträdgården.
Stockholm 1891.	8.
_________________ Med ett portr. af konung
Gustaf III.
8.
Stockholm 1891.

Information

Kortnr:
19237
Låda:
039 KONST
Text:

Stockholm
Konst

U<T
Gustavianska utställningen 1891.
Vägledning i den - i Konstföreningens förra
lokal i Kungsträdgården.
Stockholm 1891. 8.
_________________ Med ett portr. af konung
Gustaf III.
8.
Stockholm 1891.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB