Kort #19119

 Konst
Panorama
Lithografiskt panorama.
D. 2.
Stockholm 1835.

Information

Kortnr:
19119
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Panorama
Lithografiskt panorama.
D. 2.
Stockholm 1835.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB