Kort #19332

 Konst
Stuhlmann, [Ernst Johann] A[dolph]
lärobok i frihandsteckning för elementarläroverk,
seminarier och folkskolor. Af förf. autoriserad
öfvers. Förordad af komitéerna för tekniska under-
visningen och för ritundervisningen i skolorna.
H. 1.	3»	uppl.
Stockholm 1879.	8.
______________	9.	uppl.
Stockholm 1886.	8.
______________	10.	uppl.
Stockholm 1886
8.

Information

Kortnr:
19332
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Stuhlmann, [Ernst Johann] A[dolph]
lärobok i frihandsteckning för elementarläroverk,
seminarier och folkskolor. Af förf. autoriserad
öfvers. Förordad af komitéerna för tekniska under-
visningen och för ritundervisningen i skolorna.
H. 1. 3» uppl.
Stockholm 1879. 8.
______________ 9. uppl.
Stockholm 1886. 8.
______________ 10. uppl.
Stockholm 1886
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB