Kort #19359

 + [Södermark, Johan Perj
Se: Sveriges allmänna konstförening. Katalog
X-
öfver utställning. 1891.

Information

Kortnr:
19359
Låda:
039 KONST
Text:

+ [Södermark, Johan Perj
Se: Sveriges allmänna konstförening. Katalog
X-
öfver utställning. 1891.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB