Kort #19196

 fSerner-Petrén, Gertrud Birgit
Se: [Stockholm] Nationalmuseum. Nationalmusei
+
målningssamling. 1942.

Information

Kortnr:
19196
Låda:
039 KONST
Text:

fSerner-Petrén, Gertrud Birgit
Se: [Stockholm] Nationalmuseum. Nationalmusei
+
målningssamling. 1942.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB