Kort #19275

 Konst
[Stockholm]
Nationalmuseum.
Beskrivande katalog över Nationalmusei målnings-
samling. Utländska (icke nordiska) konstnärers
arbeten, [ill.]
Stockholm 1941.	8.

Information

Kortnr:
19275
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Stockholm]
Nationalmuseum.
Beskrivande katalog över Nationalmusei målnings-
samling. Utländska (icke nordiska) konstnärers
arbeten, [ill.]
Stockholm 1941. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB