Kort #19354

 Konst
Sveriges all
männa konst-
förening
Års- oeh revisionsberättelse, prislista å utlot-
tade konstverk samt lista å ledamöter i - år
1902, äfvensom uppgift å förvaltningspersonalen
inkomst- och utgiftsstat samt verksamhetsplan
för 1903.
Stockholm 1903-
8.

Information

Kortnr:
19354
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Sveriges all
männa konst-
förening
Års- oeh revisionsberättelse, prislista å utlot-
tade konstverk samt lista å ledamöter i - år
1902, äfvensom uppgift å förvaltningspersonalen
inkomst- och utgiftsstat samt verksamhetsplan
för 1903.
Stockholm 1903-
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB