Kort #19264

 Konst
[Stockholm]
Kongl. akademien för de fria konsterna.
Utställning af F.W. Scholanders aqvareller, stu-
dier m.m., i akademiens lokal från den 7 juni
1882. [Portr.]
Stockholm 1882.
8.

Information

Kortnr:
19264
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Stockholm]
Kongl. akademien för de fria konsterna.
Utställning af F.W. Scholanders aqvareller, stu-
dier m.m., i akademiens lokal från den 7 juni
1882. [Portr.]
Stockholm 1882.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB