Kort #19112

 Konst
/y
[ossbahr, Nils Johan Herrman]
Förteckning öfver oljefärgstaflor, hvilka till-
hört framlidne bankokommissarien Herrman Ossbahr
samt öfver gravyrer, mynt, medaljer och konstsa-
ker etc., hvilka säljas ... i Stockholm ... ons-
dagen den 12 november 1879 ...
Stockholm 1879.
8.

Information

Kortnr:
19112
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
/y
[ossbahr, Nils Johan Herrman]
Förteckning öfver oljefärgstaflor, hvilka till-
hört framlidne bankokommissarien Herrman Ossbahr
samt öfver gravyrer, mynt, medaljer och konstsa-
ker etc., hvilka säljas ... i Stockholm ... ons-
dagen den 12 november 1879 ...
Stockholm 1879.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB