Kort #19318

 Konst
Stockholm
Stockholms slott.
The treasury. The regalia and treasures of the
realm. [ill.]
Strängnäs 1970.	8.
P! acehaé <7 hj nas t /■.

Information

Kortnr:
19318
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Stockholm
Stockholms slott.
The treasury. The regalia and treasures of the
realm. [ill.]
Strängnäs 1970. 8.
P! acehaé <7 hj nas t /■.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB