Kort #19256

 [Stockholm]
Konst

Kongl. akademien för de fria konsterna.
Förteckning öfver af fru lea Ahlbom f. Lundgren
utställda medaljonger, mynt och medaljer på Kongl
akademiens för de fria konsterna utställning år
1877.
Stockholm 1877.
8

Information

Kortnr:
19256
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst

Kongl. akademien för de fria konsterna.
Förteckning öfver af fru lea Ahlbom f. Lundgren
utställda medaljonger, mynt och medaljer på Kongl
akademiens för de fria konsterna utställning år
1877.
Stockholm 1877.
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB