Kort #19087

 Konst
[Möller, K	U	]
Förteckning på grupper och enkla figurer i N.U.
Möllers af honom sjelf förfärdigade vax-automat
och konst-cabinett, samt sång öfver schackspelet
eller de fyra monarker ... Dessutom förevisas en
interessant och smakfull samling af cosmoramer
Stockholm 1842.
8.

Information

Kortnr:
19087
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Möller, K U ]
Förteckning på grupper och enkla figurer i N.U.
Möllers af honom sjelf förfärdigade vax-automat
och konst-cabinett, samt sång öfver schackspelet
eller de fyra monarker ... Dessutom förevisas en
interessant och smakfull samling af cosmoramer
Stockholm 1842.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB