Kort #19193

 [Sergel, Johan Tobias]
Konst
Förteckning öfver gravyrer och handteckningar,
som tillhört bildhuggaren Joh. Tobias Sergel, och
hvilka komma att försäljas å Stockholms bok-auk-
tionskammare ... lördagen den 4 november 1876 ...
Stockholm 1876.
8.

Information

Kortnr:
19193
Låda:
039 KONST
Text:

[Sergel, Johan Tobias]
Konst
Förteckning öfver gravyrer och handteckningar,
som tillhört bildhuggaren Joh. Tobias Sergel, och
hvilka komma att försäljas å Stockholms bok-auk-
tionskammare ... lördagen den 4 november 1876 ...
Stockholm 1876.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB