Kort #19063

 $ *3
Konst
Mandelgren, N[ils] M[ånssonj
Praktisk lärokurs i teckning.	i_Planschhäfte +
texthäfte.j	
Kurs 2-4.	
Stockholm 1884-87.	tv. 4.
2.	1884.
3.	1887.
4.	1886.

Information

Kortnr:
19063
Låda:
039 KONST
Text:

$ *3
Konst
Mandelgren, N[ils] M[ånssonj
Praktisk lärokurs i teckning. i_Planschhäfte +
texthäfte.j
Kurs 2-4.
Stockholm 1884-87. tv. 4.
2. 1884.
3. 1887.
4. 1886.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB