Kort #19084

 Konst
Muthesius, Hermann
Stilarkitektur och byggnadskonst. Öfvers. [från
det tyska originalets andra uppl.] jämte inled-
ning af Axel Lindegren.
Stockholm 1910.
8.

Information

Kortnr:
19084
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Muthesius, Hermann
Stilarkitektur och byggnadskonst. Öfvers. [från
det tyska originalets andra uppl.] jämte inled-
ning af Axel Lindegren.
Stockholm 1910.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB