Kort #19118

 *Palmstedt, Carl
Se: Malmö. Slöjdexpositionen 1849* En öfverblick
-f-
af -	1849.
Stockholm. Expositionen af svenska slöjd-
alster. Berättelse om -
1851 .

Information

Kortnr:
19118
Låda:
039 KONST
Text:

*Palmstedt, Carl
Se: Malmö. Slöjdexpositionen 1849* En öfverblick
-f-
af - 1849.
Stockholm. Expositionen af svenska slöjd-
alster. Berättelse om -
1851 .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB