Kort #19286

 Konst
[stockholmj
Nationalmuseum.
Katalog öfver egyptiska fomlemningar i National-
-museum.
Stockholm 1868.	8.
_____________ 2. uppl.
Stockholm 1874.
8.

Information

Kortnr:
19286
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[stockholmj
Nationalmuseum.
Katalog öfver egyptiska fomlemningar i National-
-museum.
Stockholm 1868. 8.
_____________ 2. uppl.
Stockholm 1874.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB