Kort #19319

 [Stockholm]
Konst

Svenska slöjdföreningens konst-industri-museum.
Stadgar för - , gillade och antagna den 4 decem-
ber 1872.
Stockholm 1873-
8

Information

Kortnr:
19319
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst

Svenska slöjdföreningens konst-industri-museum.
Stadgar för - , gillade och antagna den 4 decem-
ber 1872.
Stockholm 1873-
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB