Kort #19306

 [Stockholm]
Konst

Stockholms konstförening.
Förteckning å de konstverk, hvilka inköpte år
1884, blifvit bland konstföreningens ledamöter
bortlottade den 22 december s.å.
Stockholm 1885.
8.

Information

Kortnr:
19306
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst

Stockholms konstförening.
Förteckning å de konstverk, hvilka inköpte år
1884, blifvit bland konstföreningens ledamöter
bortlottade den 22 december s.å.
Stockholm 1885.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB