Kort #19439

 Ysander, Torsten
Se: Berthelson, Bertil. Guds hus till
prydno. 1958.

Information

Kortnr:
19439
Låda:
039 KONST
Text:

Ysander, Torsten
Se: Berthelson, Bertil. Guds hus till
prydno. 1958.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB