Kort #19416

 Konst
Y/ i e n
Internationella konstutställningen 1882.
Bilaga till den intemationela konstutställning-
ens i Wien program.
[Stockholm 1882.]	8

Information

Kortnr:
19416
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Y/ i e n
Internationella konstutställningen 1882.
Bilaga till den intemationela konstutställning-
ens i Wien program.
[Stockholm 1882.] 8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB