Kort #19117

 Konst
Palms tedt, Carl
Om den exposition af franska industriens produk-
ter, som blifvit föranstaltad i Paris år 1844.
Berättelse afgifven till Kongl. commeree-colle-
gium, af ...
Stockholm 1845.
8.

Information

Kortnr:
19117
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Palms tedt, Carl
Om den exposition af franska industriens produk-
ter, som blifvit föranstaltad i Paris år 1844.
Berättelse afgifven till Kongl. commeree-colle-
gium, af ...
Stockholm 1845.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB