Kort #19299

 f Stockholm
Nationalmuseum.
Se: Röök, L.J. von, Förteckning på de statyer
J-
byster och antiker som förvaras å ...1841

Information

Kortnr:
19299
Låda:
039 KONST
Text:

f Stockholm
Nationalmuseum.
Se: Röök, L.J. von, Förteckning på de statyer
J-
byster och antiker som förvaras å ...1841

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB