Kort #19378

 Konst
& i
[toran, Adam]
Förteckning på en samling kopparstick, handteck-
ningar, lithografier i svart samt i kulör, prakt-
verk etc. efter afledne banco-kommissarien Adam
Toran, hvilka komma att på stadens bok-auktions-
-kammare försäljas den [10] februari 1844.
Stockholm 1844.
8.

Information

Kortnr:
19378
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
& i
[toran, Adam]
Förteckning på en samling kopparstick, handteck-
ningar, lithografier i svart samt i kulör, prakt-
verk etc. efter afledne banco-kommissarien Adam
Toran, hvilka komma att på stadens bok-auktions-
-kammare försäljas den [10] februari 1844.
Stockholm 1844.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB