Kort #19288

 Konst
[Stockholm]
Nationalmuseum.
Nationalmusei målningssamling. Nordiska konstnär-
ers arbeten. Paintings of the northem schools...
Beskrivande katalog utarbetad av Carl G-unne.
2. uppl. reviderad och utökad av Gertrud Serner.
[ill.]
Stockholm 1942.
8.

Information

Kortnr:
19288
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Stockholm]
Nationalmuseum.
Nationalmusei målningssamling. Nordiska konstnär-
ers arbeten. Paintings of the northem schools...
Beskrivande katalog utarbetad av Carl G-unne.
2. uppl. reviderad och utökad av Gertrud Serner.
[ill.]
Stockholm 1942.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB