Kort #19325

 Stolt, Bengt
Kyrkorestaurering. Några funktionella
synpunkter. <111.>
Stockholm 1957 (tr. 1956).	8.
147,	(1) s.

Information

Kortnr:
19325
Låda:
039 KONST
Text:

Stolt, Bengt
Kyrkorestaurering. Några funktionella
synpunkter. <111.>
Stockholm 1957 (tr. 1956). 8.
147, (1) s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB