Kort #26692

 Visor.

Tvenne utmärkt trefliga visor, Den första:...
[På Stockholms redd ...] Den andra:...[Flicka
lilla vill du älska mig ...J
Carl8haran 1876.	16*

8 e.

E 1876 b

Information

Kortnr:
26692
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Tvenne utmärkt trefliga visor, Den första:...
[På Stockholms redd ...] Den andra:...[Flicka
lilla vill du älska mig ...J
Carl8haran 1876. 16*

8 e.

E 1876 b

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB