Kort #27262

 Flickan.

Flickan. Visa. {Ung och yr	rask och modig...]	
Sthlm 1800.		8.
Flickans visa. Sthlm 1801 (var.a)	G 95	8.
Flickans visa.		
Sthlm 1801 (var.b).	[Upps. Folkv. 2:46]	8.

=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior.Ny följd. 56

Information

Kortnr:
27262
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Flickan.

Flickan. Visa. {Ung och yr rask och modig...]
Sthlm 1800. 8.
Flickans visa. Sthlm 1801 (var.a) G 95 8.
Flickans visa.
Sthlm 1801 (var.b). [Upps. Folkv. 2:46] 8.

=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior.Ny följd. 56

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB