Kort #26891

 C. T	^ d~h ‘f fi~-. i f ^ ■

JCaÅv1^«> - l</v««««/ Of > 1.1	5t»yw««vi-' wtlcL

9E>««~~ \j	4y»8*[så har nu vid Högland...]

C^ä-Gir^^Lrm-u^,	Ä~J8^. ^ «	8:o.F J3«-Lt^,

- V

Efter tr. ex. från Sthlm omtr. i Linköp.

lföS.^S^linfsband av foto-kopior.Ny följd.45.	8.

( Uppe.Z.P.s.18:19 )

Information

Kortnr:
26891
Låda:
31 E 1876-I
Text:

C. T ^ d~h ‘f fi~-. i f ^ ■

JCaÅv1^«> - l</v««««/ Of > 1.1 5t»yw««vi-' wtlcL

9E>««~~ \j 4y»8*[så har nu vid Högland...]

C^ä-Gir^^Lrm-u^, Ä~J8^. ^ « 8:o.

F J3«-Lt^,

- V

Efter tr. ex. från Sthlm omtr. i Linköp.

lföS.^S^linfsband av foto-kopior.Ny följd.45. 8.

( Uppe.Z.P.s.18:19 )

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB