Kort #27606

 Klagotal.

Torkel Storsupares klago-tal till sin hustru Cari an-
gående förbudet emot tilvärkning och salu af svenskt
sädes-bränvin ... Carlstad 1772.

8 s.	UUB

Fotokopia efter ex. i Upps. Z.P.s. 8:45

=Skillingtryck. Saralingsband av fotokopior. 4:10.

Information

Kortnr:
27606
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Klagotal.

Torkel Storsupares klago-tal till sin hustru Cari an-
gående förbudet emot tilvärkning och salu af svenskt
sädes-bränvin ... Carlstad 1772.

8 s. UUB

Fotokopia efter ex. i Upps. Z.P.s. 8:45

=Skillingtryck. Saralingsband av fotokopior. 4:10.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB