Kort #26839

 Visor.

Fem alldeles nya visor, Den första: ... [Vid vas-
sen af den krönta stranden ...], Den andra:

•	• • J 9

*	• • J f

[Ja du är den första
Stockholm der finnes
glädje jag helsar ...],
drömde jag var ...].
Sthlm 1877.

8 s.

Den tredj e: . .. [I
Den fjerde:...[Med
Den femte:... [Jag

8.

E 1877 e3

Information

Kortnr:
26839
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Fem alldeles nya visor, Den första: ... [Vid vas-
sen af den krönta stranden ...], Den andra:

• • • J 9

* • • J f

[Ja du är den första
Stockholm der finnes
glädje jag helsar ...],
drömde jag var ...].
Sthlm 1877.

8 s.

Den tredj e: . .. [I
Den fjerde:...[Med
Den femte:... [Jag

8.

E 1877 e3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB