Kort #27108

 Iutftlt%0SS^0£ä

5

oLo^l* . . - ©
£LÄ-U*— OwCrO^ J •£

LtTc^ö t«Ä>wfcxr^Jc J83^,

«*^V J"	«S<

. , ^55 C^VV wÄr-v-w-«?4*"W«k- V
J/w|>«l^«- *. ^unxO)^ © n >o |*y «w> -

’]£:<

$ ^6. (^2>. £ lrL<x~~M. ).

Information

Kortnr:
27108
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Iutftlt%0SS^0£ä

5

oLo^l* . . - ©
£LÄ-U*— OwCrO^ J •£

LtTc^ö t«Ä>wfcxr^Jc J83^,

«*^V J" «S<

. , ^55 C^VV wÄr-v-w-«?4*"W«k- V
J/w|>«l^«- *. ^unxO)^ © n >o |*y «w> -

’]

£:<

$ ^6. (^2>. £ lrL<x~~M. ).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB