Kort #27382

 En ny och mycket nöjsam visa om huru lätt man
kan föda sig och de sina i nittonde århundra-
det.

Östersund 189^.

s.

8.

Information

Kortnr:
27382
Låda:
31 E 1876-I
Text:

En ny och mycket nöjsam visa om huru lätt man
kan föda sig och de sina i nittonde århundra-
det.

Östersund 189^.

s.

8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB