Kort #26851

 Sex alldeles nya visor, Den första:...[Ja du
är den första ...],Den andra:...[En fogel
sjöng ...], Den tredje:...[Långt från mitt hem
... ], Den f j erde: ... [Vid vassen af . . . ], Den fem.
te:...[Med glädje jag helsar .,.],Den sjette:
...[I Stockholm der finnes ...].

Sthlm 1877.	8‘

8 s.	..

E 1877 q5

Information

Kortnr:
26851
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Sex alldeles nya visor, Den första:...[Ja du
är den första ...],Den andra:...[En fogel
sjöng ...], Den tredje:...[Långt från mitt hem
... ], Den f j erde: ... [Vid vassen af . . . ], Den fem.
te:...[Med glädje jag helsar .,.],Den sjette:
...[I Stockholm der finnes ...].

Sthlm 1877. 8‘

8 s. ..

E 1877 q5

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB