Kort #27075

 Norrbäck,A.G.

En sång om rånmördaren Nordlund...[Af allt hvad sorgligt
händer,.._ jemte en Beväringsvisa...[O,ynglingar från
Norden..._

Sala 1900.	8.

F Norrbäck a

Information

Kortnr:
27075
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Norrbäck,A.G.

En sång om rånmördaren Nordlund...[Af allt hvad sorgligt
händer,.._ jemte en Beväringsvisa...[O,ynglingar från
Norden..._

Sala 1900. 8.

F Norrbäck a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB