Kort #27531

 Trenne aldeles nya och andeliga visor, Den första;
Jag börjar nu i verlden här min dygde-spegel skåda
&c. Den andra: ...0 Gud låt oss icke förglömma at
fälla en trogen förbön &c. Den tredje:...Vi önska
nu then morgonstund &c. Alla 3 desse visor ...
dicktade af blinda pigan Margareta Erics-Dotter...
Gefle 1788.	8.

8 s.

Fotokopia efter ex. i Upps.Z.P.ö.23:42

=Skillingtryck. Samlingsband av fotokopior. 5*12.

Information

Kortnr:
27531
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Trenne aldeles nya och andeliga visor, Den första;
Jag börjar nu i verlden här min dygde-spegel skåda
&c. Den andra: ...0 Gud låt oss icke förglömma at
fälla en trogen förbön &c. Den tredje:...Vi önska
nu then morgonstund &c. Alla 3 desse visor ...
dicktade af blinda pigan Margareta Erics-Dotter...
Gefle 1788. 8.

8 s.

Fotokopia efter ex. i Upps.Z.P.ö.23:42

=Skillingtryck. Samlingsband av fotokopior. 5*12.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB