Kort #26693

 Tvänne utmärkt makalöst vackra och nya visor,
Den första:...[En vacker sommarafton ...] Den
andra:...[Ack hör ni unga gossar ...]

Falun 1876.	8*

s.

E 1876 c

Information

Kortnr:
26693
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tvänne utmärkt makalöst vackra och nya visor,
Den första:...[En vacker sommarafton ...] Den
andra:...[Ack hör ni unga gossar ...]

Falun 1876. 8*

s.

E 1876 c

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB