Kort #26773

 Visor.

Fem utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första: .. .[Jag föddes till verlden ...] Den and-
ra:...[Gladt och lyckligt barndomsåren ...] Den
tredje:...[När dagen gryr ...] Den fjerde:...

[I lifvet jag ej ...1 Den femte:...[I dag min

hvilodag är inne
Köping 1876.

8.

8 8.

E 1876 h

Information

Kortnr:
26773
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Fem utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första: .. .[Jag föddes till verlden ...] Den and-
ra:...[Gladt och lyckligt barndomsåren ...] Den
tredje:...[När dagen gryr ...] Den fjerde:...

[I lifvet jag ej ...1 Den femte:...[I dag min

hvilodag är inne
Köping 1876.

8.

8 8.

E 1876 h

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB