Kort #26957

 [P Bellaan q5]

Visa.

En ny och lustig visa, Ahasverus var så mägtig...[Av
C.M.Bellaan.]

U.o.o.å.	8*

Foto-kopia efter ex.i UUB.

=Skillingtryck. Saalingsband av foto-kopior. 1:29

Information

Kortnr:
26957
Låda:
31 E 1876-I
Text:

[P Bellaan q5]

Visa.

En ny och lustig visa, Ahasverus var så mägtig...[Av
C.M.Bellaan.]

U.o.o.å. 8*

Foto-kopia efter ex.i UUB.

=Skillingtryck. Saalingsband av foto-kopior. 1:29

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB