Kort #27037

 Minnesruna.

Poetisk minnesruna öfver den aflidne juden Da-
vid Loventhal ... af A.L[idhol]m.—En ny och
lustig visa om en loppas hemgång hos den vackra
Lotten ...

GÖteb. u.å.	8.

4 e>

F Lidholm p

Information

Kortnr:
27037
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Minnesruna.

Poetisk minnesruna öfver den aflidne juden Da-
vid Loventhal ... af A.L[idhol]m.—En ny och
lustig visa om en loppas hemgång hos den vackra
Lotten ...

GÖteb. u.å. 8.

4 e>

F Lidholm p

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB