Kort #26808

 Visor.

Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första: Axel och Hilda [Bland Nordens de sköna
...], Den andra: Idas första kärlek [I lunden
i lunden ...], Den tredje: Kronprinsens hesok
vid Finspong 1877 [På Finspong här ordnas ...]
... föf. Carl Dahlgren.

Mariefred 1877.	8.

U- s.

E 1877 y

Information

Kortnr:
26808
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första: Axel och Hilda [Bland Nordens de sköna
...], Den andra: Idas första kärlek [I lunden
i lunden ...], Den tredje: Kronprinsens hesok
vid Finspong 1877 [På Finspong här ordnas ...]
... föf. Carl Dahlgren.

Mariefred 1877. 8.

U- s.

E 1877 y

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB