Kort #27612

 öfver caffe, som slutas den J>1 Julii 179^> af
Pehr Pehrsson.

Norrköp. 179^»

* s.

I 38

8.

(Dessutom 1 def. ex.)

Information

Kortnr:
27612
Låda:
31 E 1876-I
Text:

öfver caffe, som slutas den J>1 Julii 179^> af
Pehr Pehrsson.

Norrköp. 179^»

* s.

I 38

8.

(Dessutom 1 def. ex.)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB