Kort #27176

 ^4lJLL-

th -Ob.

y	JtL^vn

(J5~ CrVLv-e~ -tL.^)

. n uu^js~ _)

few -^1'l.w^eJ'l.	^*3	0'V'v/ c>L^O"C-Xt-

Ld- ^^ ÖL-^ # O^V-V-1^ l^w 0x1 «

cj. ^

ii . o. o . o.

fr*. o

G- ifc

~	^ -^- °• '	=Samlingsband av foto

kopior. Ny följd. 53.

Information

Kortnr:
27176
Låda:
31 E 1876-I
Text:

^4lJLL-

th -Ob.

y JtL^vn

(J5~ CrVLv-e~ -tL.^)

. n uu^js~ _)

few -^1'l.w^eJ'l. ^*3 0'V'v/ c>L^O"C-Xt-

Ld- ^^ ÖL-^ # O^V-V-1^ l^w 0x1 «

cj. ^

ii . o. o . o.

fr*. o

G- ifc

~ ^ -^- °• ' =Samlingsband av foto

kopior. Ny följd. 53.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB